Gå til hovedindhold

Malling - Holmskovvej

Om denne udstykning

Vi sælger erhvervsgrunde ved Holmskovvej i Malling til den fastsatte mindstepris, der fremgår af den enkelte grunds information. Prisen er oplyst ekskl. moms. 

Grundene må anvendes til industri-, værksteds- og servicevirksomhed samt oplags-, lager- og engroshandelsvirksomhed.

Det fremgår af § 3 i lokalplan 546, hvad grunden må bruges til og af § 7 hvorledes den må bebygges. I område I må kun etableres erhvervsvirksomheder i klasse 3-5, og kun hvis de er medtaget på virksomhedslisten i lokalplanen.Bygningernes rumfang må ikke overstige 3 m3 pr. m² grundareal.Højst 50 % af grunden må bebygges, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over eksisterende terræn, (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller i henhold til et i bygningslovgivningen fastlagt niveauplan).

 

Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse . Læs mere om Cookies. Accepter brugen af cookies