Gå til hovedindhold

UDBUD ETAPE 2 - Boligområde - Serinedalen, Malling

Om denne udstykning

Serinedalen bliver et varieret område med en blanding af villagrunde, rækkehuse og etageboliger samt storparceller udlagt til daginstitution og botilbud.

Vi udbyder nu 2. etape i Serinedalen - beliggende fra nr. 47-75. Grundene sælges til den højest tilbudte pris over den fastsatte pris der fremgår af udbudsinformationen.

Købs- og tilbudsblanket skal indsendes på mail til grundsalg@mtm.aarhus.dk senest onsdag d. 26. august 2020 kl. 12.00 

Nærmere information for den enkelte grund kan ses ved at klikke på link med grundspecifikke informationer.

Grunde i 1. etape sælges til den fastsatte pris, der fremgår af den enkelte villagrunds information. (Nr. 1 kommer i udbud senere, der er et teknikerhus/ informationshus på grunden)

For grunde i etape 1 er det muligt at få en reservation på 14 dage. Mail eller ring for at høre nærmere. Kun en reservation pr. husstand eller firma.

VÆR OBS: Byggeri vil give en dispensation ved byggeansøgning til lokalplanen §9, stk. 2 således, at man kan opføre et hus med sadeltag med en hældning på 25 grader.

På grund nr. 7, 21, 41 og 43 beliggende i etape 1, må der forventes merudgifter i forhold til ekstrafundering - jævnfør §10 - jordbundsforhold/købsaftalen. Der er taget højde herfor i prisfastsættelsen med et nedslag for dårlig jordbund.

OBS: Der skal være lokalafledning af regnvand - WADI - få yderligere information i materialet.   

Lokalplan 1020 er gældende i området. En spændende udstykning på vej med et varieret udbud af boliger.