Gå til hovedindhold

Boligområde - Serinetoften og Serinedalen, Malling - UDBUD . 3. etape

Om denne udstykning

Serinedalen bliver et varieret område med en blanding af villagrunde, rækkehuse og etageboliger samt storparceller udlagt til daginstitution og botilbud.

VI udbyder villagrunde Etape 3 - Serinetoften - til salg for højeste pris over den fastsatte mindstepris - der fremgår af udbudsinformationen.

Købstilbud skal være Grundsalg i hænde på mail senest tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 12.00  

Området kan besigtiges i weekenden og efter kl. 17.00 

Nærmere information for den enkelte grund kan ses ved at klikke på link med grundspecifikke informationer. 

BYGGELINJE: Læhegnets midte, ser ud til at læhegnet har en bredde på 6 m. Midten af læhegnet plus de 7 m giver de 10 m som er anvist i bestemmelsen i lokalplanen.

Potentielle køber kan gå ud fra at byggelinjen mod Synnerdrupvej ligger 7 m fra skel inde på egen grund - gældende for Serinetoften 13- 31.

Bemærk nr. 31- 45 udbydes senere, idet der pågår jordkørsel til etablering af støjvold mod Oddervej.  

Grunde købt i dette udbud vil have overtagelse pr. 15. august 2021.   

På Serinetoften 25 (forvent sandpude) og Serinetoften 51, må der forventes merudgifter i forhold til ekstrafundering - jævnfør §10 - jordbundsforhold/købsaftalen. Der er taget højde herfor i prisfastsættelsen med et nedslag for dårlig jordbund.

VÆR OBS: Byggeri vil give en dispensation ved byggeansøgning til lokalplanen §9, stk. 2 således, at man kan opføre et hus med sadeltag med en hældning på 25 grader.

OBS: Der skal være lokalafledning af regnvand - WADI - få yderligere information i materialet.   

Lokalplan 1020 er gældende i området. En spændende udstykning på vej med et varieret udbud af boliger. 

 GRUNDE ER TIL FRIT SALG I ETAPE 2. 

Nærmere information for den enkelte grund kan ses ved at klikke på link med grundspecifikke informationer. Grundene sælges til den fastsatte pris, der fremgår af den enkelte villagrunds information. 

Det muligt at få en reservation på 14 dage. Mail eller ring for at høre nærmere. Kun en reservation pr. husstand eller firma.