Gå til hovedindhold

Boligområde - Serinetoften og Serinedalen, Malling

Om denne udstykning

Serinedalen bliver et varieret område med en blanding af villagrunde, rækkehuse og etageboliger samt storparceller udlagt til daginstitution og botilbud.

Jordvolden langs Oddervej er nu færdig langs hele udstykningen. Støjvolden bliver forlænget med støjskærm et stykke ned ad Synnedrupvej. 

Grundene under 3. etape er nu i frit salg til den angivne mindstepris.

Serinedalen 31 - er tilbageskødet og genudbydes medio august 22. 

Vi udbyder i september grunde i kommende 4. etape Serinedalen 81 -117 - vi angiver området på kortet i august.   

Det er muligt at få en reservation af en grund( FRIT SALG) i 14 dage - se vores vilkår for reservation her - du kan ringe eller skrive til Grundsalgskontoret, hvis du ønsker at reservere en grund. Du har mulighed for at komme på venteliste til en reserveret grund. Det er kun muligt at reservere 1 grund pr. husstand.

Oplysninger om jordbundsforhold m.m. kan findes på den enkelte grund under punktet "grundspecifikke informationer" 

På Serinetoften 25 (forvent sandpude) og Serinetoften 51, må der forventes merudgifter i forhold til ekstrafundering - jævnfør §10 - jordbundsforhold/købsaftalen. Der er taget højde herfor i prisfastsættelsen med et nedslag for dårlig jordbund.

BYGGELINJE: Læhegnets midte, ser ud til at læhegnet har en bredde på 6 m. Midten af læhegnet plus de 7 m giver de 10 m som er anvist i bestemmelsen i lokalplanen.

Potentielle købere kan gå ud fra, at byggelinjen mod Synnerdrupvej ligger 7 m fra skel inde på egen grund - gældende for Serinetoften 13- 31.

VÆR OBS: Byggeri vil give en dispensation ved byggeansøgning til lokalplanen §9, stk. 2 således, at man kan opføre et hus med sadeltag med en hældning på 25 grader.

OBS: Der skal være lokalafledning af regnvand - WADI - få yderligere information i materialet.   

Lokalplan 1020 er gældende i området. En spændende udstykning på vej med et varieret udbud af boliger.