Gå til hovedindhold

Vilkår for villagrunde: Salg ved fast pris

Her kan du læse om fremgangsmåden ved køb af grunde i frit salg, hvem der er involveret og hvordan du som borger selv skal forholde dig.

Fremgangsmåden for køb af grund i frit salg - fra borgeren henvender sig til det færdige skøde sendes til borger:

 • Grundsalg lægger grunde til salg til fast pris på kommunens hjemmeside.

 • Borger henvender sig til Grundsalg med ønske om at købe en grund.

 • Grundsalg kan reservere grunden i 2 uger til borgeren,  og sørger derefter for, at grunden står som "Reserveret" på hjemmesiden. Bemærk: Selv om en grund er reserveret, kan en anden borger blive skrevet op på venteliste til grunden.

 • Borger, der ønsker at købe grunden sender en udfyldt tilbudsblanket til Grundsalg. Hvis borger ikke ønsker at købe grunden, skal dette straks oplyses til Grundsalg.

 • Grundsalg sender accept til borgeren.

 • Borger, som køber en grund til eget brug, har mulighed for at fortryde tilbuddet inden for 6 hverdage efter modtagelse af accept fra Grundsalg mod betaling af 1% af købesummen. Såfremt tilbuddet fortrydes skal der gives skriftlig besked til Grundsalg og samtidig indbetales 1% af tilbudssummen.

 • Grundsalg sender i løbet af et par uger købsaftale til borgeren til underskrift samt information om udarbejdelse af skøde, underskrift, betaling m.v. grundsalg sørger for, at grunden står som ”Solgt” på grundsalgs hjemmeside.

 • Borger skal senest 14 dage før overtagelsesdagen returnere købsaftalen i underskrevet stand.

 • Borger får tilsendt faktura for købesum og omkostninger som e-post og sidste rettidige betalingsdag er lig med overtagelsesdagen.

 • Grundsalg sørger for udarbejdelse digitalt skøde og informerer borger om underskriftsprocedure.

 • Borger skal foranledige at skødet underskrives

 • Grundsalg sørger for tinglysning af digitalt skøde og afslutter handlen overfor borger.

  Salgsmateriale fra Grundsalg indeholder blandt andet:

 • En salgsmappe med relevante oplysninger om parcellen (målebladresultat af boreprøver mm.)

 • Lokalplan

 • Evt. deklarationer for det pågældende område

Borgeren skal oplyse følgende i sin accept:

 • Hvem skødet skal udstedes til, samt CPR nr.

 • Er køber et selskab, bedes man sammen med den underskrevne accept oplyse CVR-nummer og medsende en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udskriften skal være udstedt inden for de seneste 12 måneder.

 • Prisen indeholder tilslutningsbidrag til kloak, el og vand, men ikke til fjernvarme

Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse . Læs mere om Cookies. Accepter brugen af cookies