Gå til hovedindhold

Vilkår for storparceller: Salg ved fast pris

Her kan du læse om fremgangsmåden ved køb af storparceller i frit salg, hvem der er involveret og hvordan du, som interesseret, selv skal forholde dig.

Fremgangsmåden for køb af storparcel i frit salg - fra interesserede henvender sig til det færdige skøde sendes til køber:

 • Grundsalg annoncerer storparceller til salg til fast pris på kommunens hjemmeside.

 • Interesserede henvender sig til Grundsalg med ønske om at købe en storparcel.

 • Grundsalg kan efter ønske reservere storparcellen til borgeren i op til 4 uger. Grundsalg sørger for, at grunden står som "Reserveret" på Grundsalgs hjemmeside. Bemærk: Selv om en storparcel er reserveret, kan andre interesserede blive skrevet op til få et tilbud fremsendt.

 • Hvis interesserede ønsker at købe grunden, sender interesserede et købstilbud på købsblanketten, der findes på hjemmesiden. Hvis reservanten ikke ønsker at købes grunden, skal dette straks oplyses til grundsalg.

 • Grundsalg sender accept til køberen.

 • Grundsalg sender i løbet af et par uger købsaftale til køberen til underskrift samt information om udarbejdelse af skøde, underskrift, betaling m.v. grundsalg sørger for, at storparcellen står som ”Solgt” på grundsalgs hjemmeside.

 • Køber skal senest 14 dage før overtagelsesdagen returnere købsaftalen i underskrevet stand.

 • Køber får tilsendt faktura for købesum og omkostninger som e- post, og sidste rettidige betalingsdag er lig med overtagelsesdagen.

 • Grundsalg sørger for udarbejdelse af digitalt skøde og informerer køber om underskriftsprocedure.

 • Køber skal foranledige at skødet underskrives.

 • Grundsalg sørger for tinglysning af digitalt skøde og afslutter handlen overfor køber.

   

  Et salgstilbud fra Grundsalg indeholder blandt andet:

 • En salgsmappe med relevante oplysninger om parcellen (målebladresultat af boreprøver m. m.)
 • Lokalplan
 • Evt. deklarationer for det pågældende område

Køber skal oplyse følgende i sin accept:

 • Hvem skødet skal udstedes til samt CPR nr.
 • Er køber et selskab, bedes man sammen med den underskrevne accept oplyse CVR-nummer og medsende en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udskriften skal være udstedt inden for de seneste 12 måneder.

Prisen indeholder ikke tilslutningsbidrag til kloak, el, vand eller fjernvarme

 

Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse . Læs mere om Cookies. Accepter brugen af cookies