Gå til hovedindhold

Vilkår for erhvervsgrunde: Salg ved fast pris

Her kan du læse om fremgangsmåden ved køb af erhvervsgrunde til fast pris, hvem der er involveret og hvordan du som interesseret selv skal forholde dig.

Fremgangsmåden for køb af erhvervsgrund i frit salg - fra interesserede henvender sig til det færdige skøde sendes til køber:

 • Grundsalg annoncerer erhvervsgrunde til salg til fast pris på Kommunens hjemmeside.

 • Interesserede henvender sig til Grundsalg med ønske om at købe en erhvervsgrund.

 • Grundsalg kan reservere en erhvervsgrund til en interesseret køber i op til 4 uger. Grunden står herefter som ”Reserveret” på Grundsalgs hjemmeside. Reservationen kan forlænges i 4 uger ad gangen, såfremt der ikke er nogen i kø til at overtage reservationen. Hvis 3. mand ønsker at købe grunden til den fastsatte mindstepris i reservationsperioden, får reservanten 2 hverdage til at beslutte, om de ønsker at købe grunden. Hvis 3. mand tilkendegiver at ville byde mere end mindsteprisen, og reservanten fastholder sit ønske om køb, får reservanten, 3. mand og evt. andre interesserede købere 2 hverdage til at afgive et lukket bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Buddene skal mindst svare til fastsatte mindstepris.

 • Hvis interesserede ønsker at købe grunden, sender interesserede en accept af tilbuddet til Grundsalg.

 • Grundsalg sender accept til køberen. Grundsalg sørger for, at grunden står som ”Solgt ” på Grundsalgs hjemmeside.

 • Grundsalg sender i løbet af et par uger købsaftale til køberen til underskrift samt information om udarbejdelse af skøde, underskrift, betaling m.v.

 • Køber skal senest 14 dage før overtagelsesdagen returnere købsaftalen i underskrevet stand.

 • Køber får tilsendt faktura for købesum og omkostninger som e-post. Sidste rettidige betalingsdag er lig med overtagelsesdagen.

 • Grundsalg sørger efter overtagelsesdag og betaling for udarbejdelse af digitalt skøde og informerer køber om underskriftsprocedure.

 • Køber skal foranledige, at skødet underskrives.

 • Grundsalg sørger for tinglysning af digitalt skøde og afslutter handlen overfor køber.

Et salgstilbud fra Grundsalg indeholder blandt andet:

 • En salgsmappe med relevante oplysninger om parcellen (måleblad, resultat af boreprøver m.m.)

 • Lokalplan

 • Evt. deklarationer for det pågældende område

Køber skal oplyse følgende i sin accept:

 • CPR nummer, samt hvem skødet skal udstedes til.

 • Er køber et selskab, bedes man sammen med den underskrevne accept oplyse CVR-nummer og medsende et udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udskriftet skal være udstedt inden for de seneste 12 måneder.

Prisen indeholder ikke tilslutningsbidrag til kloak, el, vand eller fjernvarme