Gå til hovedindhold

UDBUD ANNULLERET : Storparcel ved Serinedalen, Malling

Om denne udstykning

TILBAGEKALDELSE  AF UDBUD GRUNDET D. 9. NOVEMBER 22: 

Arealet er udbudt med en teoretisk byggemulighed på 40 procent af hele grundens areal. Lokalplanens bestemmelser om udstykning og beregning af bebyggelsesprocent medfører, at den reelle byggemulighed kan være væsentlig mindre end anført i udbuddet, hvorfor udbuddet aflyses.

Ved næste udbud vil udbudsmaterialet være med en præcisering af lokalplans bestemmelser.

Udbudsperiode forventes at blive 14 dage. Vi beklager det besvær det måtte medfølge

Opkøb og Grundsalg vurdering af de indkomne tilbud foretages på baggrund af den tilbudte pris. Nærmere oplysninger ses i udbudsmaterialet.  ( Der fremgår ikke en mindstepris - derfor står det kr. 0 på informationsboksen for kortvisning)

Bemærk der er byggefelt. Der henvises i øvrigt til lokalplan 1020 for yderligere information. 

Delområderne er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, klynge-, dobbelthuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. Der må ikke etableres vandrette lejlighedsskel. 

Naboarealet - delområde IV er udlagt til offentlige formål i form af daginstitutioner, med mulighed for åben/lav boligbebyggelse, såfremt arealet ikke udnyttes fuldt ud til daginstitutioner.