Gå til hovedindhold

UDBUD /Udløbet- Viby - Hasselager Alle - område III PARCEL 6

Om denne udstykning

Grundsalg udbyder sidste erhvervsgrund i området beliggende Hasselager Alle - benævnt parcel 6 - lokalplanens delområde 3. Grunden vil blive solgt til den tilbudsgiver, der har afgivet det højeste bud, dog minimum markedsprisen. Den tilbudte pris skal udgøre et fast beløb og afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket. Tilbudsprisen skal være angivet i danske kroner (DKK) ekskl. 

UDBUDDET ER UDLØBET:

Ønsker I at afgive tilbud skal købstilbud være Grundsalg i hænde på mail senest d. 18. november 21 kl. 12.00.

Læs nærmere i udbudsinformationen.  

Område III

Grundene må anvendes til virksomhed i klasse 1 herunder hotel- og restaurationsvirksomhed, kontorvirksomhed, liberale erhverv, servicevirksomhed, undervisnings- og konferencevirksomhed. Virksomhedsklasse 1.

Andre virksomheder kan tillades, hvis virksomhed efter konkret vurdering af produktions- og miljøtekniske forhold kan sidestilles med de i listen nævnte og såfremt virksomheden er forenelig med lokalplanens § 1