Gå til hovedindhold

Tilst ved Gammel Viborgvej

Om denne udstykning

Vi sælger 2 erhvervgrunde på Gammel Viborgvej til den fastsatte mindstepris af den enkelte grunds informationer.

Priser er oplyst ekskl. moms.    

Grundene må anvendes til kontor-, værksteds-, service-, lager- og engroshandelsvirksomhed, liberale erhverv og værksted med butik (virksomhedsklasse 1-3). Virksomheder må kun etablere sig i området, hvis de er medtaget på lokalplanens virksomhedsliste på side 20 under virksomhedsklasse 1-3 og grundvandsklasse 1-2.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Intet punkt af en bygning må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn, (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller i henhold til et i bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Bebyggelse mod Viborgvej skal opføres med facaden i den bebyggelsesregulerende linje, der er placeret 40 m fra Viborgvejs midte. Tanke og rørledninger til flydende forurenende stoffer (kemikalier, opløsningsmidler, olieprodukter og lignende) må ikke nedgraves. Opbevaring og håndtering af ovennævnte stoffer må kun ske på tætte belægninger, hvor der ikke ved uheld kan ske nedsivning i jord eller afløb til kloak.

Kontakt Grundsalg for yderligere information.

Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse . Læs mere om Cookies. Accepter brugen af cookies