Gå til hovedindhold

Tilst - Agerøvej 35 - UDBUD - Opretholdelse af regnvandsbassin er gældende for køber.

Om denne udstykning

Vi udbyder Agerøvej 35, Tilst til salg for højeste bud over den fastsatte mindstepris. Læs mere om udbudsvilkår og afgivelse af tilbud i udbudsinformationen. Udkast til købsaftale, samlet bilag og købsblanket findes på siden.

OBS: Der sker ekspropriation til brug for udvidelse af Viborgvej på 403 m2 af det samlede areal. I en periode benyttes 1059 m2 til arbejdsareal. Se bilag 19 Ekspropriation - udvidelse af Gammel Viborgvej.   

Afgivelse af tilbud skal være Grundsalg i hænde på mail senest d. 15. april 2021 kl. 12.00.

Overtagelsen er sat til 1. juni 2021 med forbehold for Byrådets godkendelse.  Priser er oplyst ekskl. moms.

Bebyggelsen skal opføres med facadevirkning ud mod Viborgvej.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager.

Intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over eksisterende terræn.

Grunden er 6.406 m2 – der kan bygges max. 3.024 m2 pga. af regnvandsbassin på grunden. 

Der skal altid være et forsinkelsesvolumen på minimum 2.200 m³ til rådighed på Ejendommen.

Aarhus Vand A/S skal have mulighed for at udvide volumen op til 2.550 m³ i direkte tilknytning til det eksisterende bassin. Køber skal forestå løbende vedligeholdelse af bassinet, det vil sige græsslåning, beskæring, renholdelse med videre samt oprensning af bunden for aflejringer.

Bassinet etableres meget gerne som et vådt bassin, det vil sige med permanent vandspejl i henhold til Aarhus Kommunes retningslinjer for regnvandsbassiner. Der skal være adgangsmulighed for tilsyn af ind- og udløbsbygværker.

Kommuneplanramme 250402 ER - Brabrand Nord.